İzmir Yalıtım, Ses Yalıtımı, Isı Yalıtımı, Çatı Yalıtımı İşleri, Forbes Decor İzmir Yalıtım, 0232 487 37 73

Isı Yalıtımı İle Enerji Kimlik Belgesi

Yapıların iç kısımları ile dış ortamlarını birbirinden ayrı tutan dış duvarlar, pencereler, kapılar, tavan,çatı ve diğer döşemelerden oluşan yapı kısımları dış etkenlerden korunmalıdır.

Binalarda ısı kaybına neden olan yüzeyler doğru biçimde yalıtılmazsa ise ısı kayıpları ve buna bağlı olarak da enerji kayıpları olmaktadır.
Bilhassa müteahhitler ve kullanıcılar ısı kayıplarını göz önünde bulundurmayarak binaların sadece estetik özelliklerine önem vermekte,
konutların yapım aşamasında uygun olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan çok basit uygulamalar ile binanın kullanım
ömrü boyunca bina maliklerinin bütçelerine hem de daha fazla yakıt tüketmesine neden olarak çevreye ve ülke ekonomisine çok büyük maddi kayıplar vermektedir.

Bu olumsuzlukları engellemek amacıyla 2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni konutlar
ısı yalıtım uygulaması gerçekleştirilmiş şekilde projelendirilmek zorunda olup eski binaların da 2017 yılına kadar
Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Enerji kimlik belgesi temininin en önemli adımı da konutların
ısı yalıtım uygulamasının gerçekleştirilmiş olmasıdır.

enerji Kimlik belgesi izmir

enerji Kimlik belgesi izmir